3 loại hình đào tạo nhân viên khác nhau phải được thực hiện

Đào tạo là một yếu tố rất quan trọng trong kinh doanh. Là một người sử dụng lao động, bạn có nhiệm vụ đào tạo nhân viên của mình để họ có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả và năng suất, nhưng cũng có những lợi ích khác. Việc đào tạo tốt sẽ khiến các thành viên trong nhóm của bạn cảm thấy được đánh giá cao và họ sẽ muốn tiếp tục làm việc cho bạn vì bạn đặt lợi ích và nhu cầu của họ lên hàng đầu. Ngoài ra, một lực lượng lao động được đào tạo tốt sẽ có nghĩa là bạn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh của mình hơn. Đồng thời, khi nhân viên của bạn được đào tạo, bạn sẽ không phải làm việc trong công việc kinh doanh quá nhiều; thay vào đó bạn có thể làm việc trên đó, thúc đẩy lợi nhuận, tạo các chiến dịch tiếp thị và nói chung là trở thành ông chủ. 

Có rất nhiều lĩnh vực khác nhau mà nhân viên của bạn sẽ cần được đào tạo, và sau đây là một số điều quan trọng nhất mà bạn thực sự không thể bỏ qua. Đọc để tìm hiểu thêm. 

Ảnh của You X Ventures trên Unsplash

Đào tạo định hướng

Điều tuyệt vời của đào tạo định hướng là nó chỉ phải diễn ra một lần cho mỗi nhân viên, và nếu bạn có một số người mới bắt đầu, tất cả họ có thể được đào tạo cùng nhau. Về cơ bản, đào tạo định hướng có nghĩa là giới thiệu nhân viên mới đến doanh nghiệp, cho họ thấy mọi thứ được thực hiện như thế nào, mọi thứ đang ở đâu và những gì được mong đợi ở họ. Trong một số trường hợp, điều này sẽ phức tạp hơn những trường hợp khác, nhưng nó sẽ đi vào giải thích:

  • Nền văn hóa 
  • Sứ mệnh và giá trị của công ty
  • Cơ cấu tổ chức, bao gồm cả người mà nhân viên phải báo cáo 
  • Thảo luận về bất kỳ kế hoạch lợi ích nào tại chỗ
  • Thực hiện bất kỳ chi tiết quản trị nào như thiết lập địa chỉ email và đăng nhập vào bất kỳ hệ thống nào 
  • Hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ được yêu cầu 

Khi điều này được thực hiện, nó sẽ không cần phải lặp lại và bạn thậm chí có thể giao công việc cho những người quản lý và nhân viên khác, những người đã trải qua tất cả trước đó, điều đó có nghĩa là bạn không cần phải suy nghĩ về nó, ngoài việc đảm bảo nó đã được thực hiện. 

Đào tạo tuân thủ

Đào tạo về tuân thủ là bất kỳ khóa đào tạo nào mà các quy định hoặc luật pháp yêu cầu phải được thực hiện. Trên thực tế, đào tạo tuân thủ là đào tạo sẽ giáo dục nhân viên về các chính sách cụ thể và luật pháp, đảm bảo rằng họ có thể thực hiện công việc của mình một cách chính xác.

Các luật được đề cập thường là về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, nhưng chúng cũng có thể là về việc đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng được giữ an toàn và được xử lý theo những cách thích hợp (ví dụ: hãy nghĩ đến GDPR; chính sách này phải được tuân thủ, và đào tạo sẽ giúp một số lượng lớn người dân tuân thủ luật pháp). 

Bởi vì đây là một yếu tố quan trọng của đào tạo, chưa kể đến pháp lý, nên thường tốt nhất là thuê ngoài loại công việc này. Sau đó, bạn có thể chắc chắn rằng nhân viên của mình đang nhận được thông tin tốt nhất, cập nhật nhất có thể và doanh nghiệp của bạn sẽ không vô tình gặp phải bất kỳ vấn đề tuân thủ nào.