Cách các nhà lãnh đạo tạo ra nền văn hóa tuyệt vời

Mọi doanh nghiệp đều muốn có các nhà lãnh đạo tạo ra một nền văn hóa tuyệt vời, một nền văn hóa cung cấp dịch vụ xuất sắc, lợi nhuận lớn và tạo ra một môi trường nơi các loại kết quả này bền vững.

Nhưng làm thế nào để bạn làm điều đó? Văn hóa tuyệt vời đến từ đâu?

Văn hóa được xây dựng từ dưới lên bởi những người tạo nên tổ chức của bạn, văn hóa là đặc điểm của tổ chức của bạn và thường xác định cách tổ chức của bạn sẽ phản ứng với những tình huống nhất định.

Giờ đây, trong khi văn hóa được xây dựng từ dưới lên, nó được xác định từ trên xuống và nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những người lãnh đạo trong tổ chức của bạn và nếu bạn ở vị trí lãnh đạo cấp cao, thì điều đó bao gồm cả bạn.

Mọi người tìm đến lãnh đạo của họ để được hướng dẫn, họ lắng nghe những lời họ nói nhưng quan trọng hơn là họ nhìn vào những gì họ làm, và sau đó thường sao chép chính xác những gì họ thấy.

Đây là lý do tại sao việc dẫn đầu bằng ví dụ lại quan trọng đến vậy, và ý chúng tôi muốn nói là thiết lập exampl e và trở thành hình mẫu cho các loại hành vi, tức là Văn hóa mà chúng tôi muốn nhóm của mình thể hiện.

Lãnh đạo xác định văn hóa, nó đơn giản như vậy.

Đây là hình ảnh mà tôi đã tạo về cách các nhà lãnh đạo giúp cải thiện tấm gương mà họ đưa ra bằng cách tự vấn bản thân về cách họ hành động, cư xử và cách họ có thể trở nên tốt hơn.

Khi các nhà lãnh đạo đặt những câu hỏi này cho chính họ và cho cả nhóm của họ, điều đó sẽ giúp họ tự nhận thức rõ ràng hơn và cho phép họ thực hiện những thay đổi sẽ giúp cả hai phát triển với tư cách là nhà lãnh đạo, đồng thời cải thiện tấm gương mà họ nêu ra sẽ giúp tạo ra một văn hóa tốt hơn.

Tham khảo những bài viết liên quan:

Vai trò của Lãnh đạo Doanh nghiệp trong Thời kỳ Khủng hoảng

Các chiến thuật tiếp thị mà mọi doanh nghiệp nhỏ nên cân nhắc trong năm đầu tiên của họ

Đưa doanh nghiệp của bạn lên hàng đầu với các công cụ tiếp thị tuyệt vời

Làm thế nào để giải thích lý do bạn rời bỏ công việc