Với khả năng lãnh đạo đi kèm với trách nhiệm tuyệt vời

Với khả năng lãnh đạo đi kèm với trách nhiệm tuyệt vời

Khi bạn đảm nhận vai trò của một nhà lãnh đạo và đặt mình lên để được phụ trách, bạn không chỉ đạt được một vị trí có ảnh hưởng.

Nhưng bạn cũng nhận được một vị trí có trách nhiệm lớn.

Ý tôi là gì? Ngoài việc đạt được các mục tiêu cho nhóm hoặc bộ phận mà bạn lãnh đạo. Bạn cũng chịu trách nhiệm về sự phát triển của những người do bạn phụ trách. Tôi biết nhiều nhà lãnh đạo tranh chấp điều này, họ cho rằng đó là trách nhiệm của bộ phận Nhân sự. Nhưng nhóm của bạn có nhiều tương tác với bạn hơn là với Nhân sự và ảnh hưởng của bạn có tác động lớn hơn nhiều đến họ.

Tác động này có thể tích cực hoặc tiêu cực, và là một nhà lãnh đạo, bạn nên tập trung vào việc làm cho nó trở nên tích cực.

Các nhà lãnh đạo nên tìm cách đưa nhóm của họ vào vị trí mà họ có thể thành công. Điều này đòi hỏi bạn phải đưa ra định hướng rõ ràng, đặt kỳ vọng rõ ràng và đảm bảo nhóm có mọi thứ họ cần để thành công.

Một khi bạn đã làm được điều đó thì vấn đề chỉ là hỗ trợ bạn trong cuộc hành trình.

Đây là cách bạn có tác động tích cực và đáp ứng trách nhiệm của bạn với nhóm của mình.

Tôi phải nói rằng tôi đã từng làm việc cho một số người quản lý không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu này.

Điều này không cung cấp định hướng rõ ràng hoặc đảm bảo nhóm đã muốn họ cần. Họ chỉ đặt ra một số mục tiêu mơ hồ và sau đó rời đội để tự chống đỡ.

Người tồi tệ nhất trong số họ sau đó sẽ quay lại và chỉ trích các đội, hoặc bản thân tôi, vì sự thiếu tiến bộ. Đổ lỗi cho họ từ sự thiếu tiến bộ ngay cả khi đó rõ ràng là công việc của họ.

Những nhà lãnh đạo vĩ đại không chỉ tuân theo những trách nhiệm này mà họ còn đạt được những kết quả tuyệt vời. Đó thường là vì họ đã chăm sóc đội của mình, thiết lập họ để thành công.

Là người lãnh đạo, chúng ta cũng phải tạo ra một môi trường an toàn, một môi trường nơi các nhóm có thể lên tiếng, thách thức cách tiếp cận, đặt câu hỏi hoặc đưa ra đề xuất mà không sợ bị khiển trách hoặc chế giễu.

Khi một nhà lãnh đạo thất bại với trách nhiệm này, nó sẽ ảnh hưởng đến lòng tin và sự tự tin của các nhóm, khiến họ tự vấn bản thân. Nó có thể khiến họ kìm chế vì sợ bị chỉ trích. Đây không phải là một tâm lý phát triển và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của đội.

Người lãnh đạo giỏi nhất mà tôi từng làm việc cho phép mọi người đóng góp ý kiến ​​mà không sợ bị chỉ trích. và nếu ý tưởng hoặc câu hỏi không phải là tốt nhất, nó sẽ không bị chế giễu và con người cũng vậy.

Như tôi đã đề cập ở phần đầu, lãnh đạo có quyền lực và ảnh hưởng lớn, nhưng cũng có trách nhiệm lớn. Nếu bạn chưa sẵn sàng để thực hiện trách nhiệm đó thì hãy đặt câu hỏi tại sao bạn lại muốn trở thành một nhà lãnh đạo.

Tham khảo những bài viết liên quan:

Hướng dẫn tạo một bản kế hoạch tốt đào tạo nhân viên

Cách giải quyết khi các nhân viên chủ chốt muốn nghỉ việc

Các vấn đề nhân sự của doanh nghiệp nhỏ

15 khái niệm cơ bản về nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ